Siamtravel.me Top 10 Events and Festivals Thailand | Travel Thailand | Siamtravel.me

10 งานเทศกาลที่ได้รับความสนใจ

งานเทศกาลหรือประเพณีไทยถือเป็นสิ่งที่ชาวไทยหรือคนไทยส่วนมากทำกิจกรรมร่วมกันและได้สืบทอดต่อกันมา มีอิทธิพลและมีความสำคัญกับสังคม ส่วนใหญ่ยอมรับ และเห็นว่าถูกต้อง ตัวอย่างเช่น การแต่งกาย ภาษา วัฒนธรรม ศาสนา ศิลปกรรม กฎหมาย คุณธรรม ความเชื่อ ฯลฯ
และทำให้เกิดวัฒนธรรมขึ้นภายหลังและกลายมาเป็นประเพณีไทยที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบัน ประเพณีล้วนได้มาจากสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต การดำเนินชีวิต ขนบธรรมเนียมแบบแผน และสิ่งสุดท้ายที่มีอิทธิพลกับเรื่องราวของประเพณีนั้น ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของ ศาสนา
ประเพณีอันดีงามที่สืบทอดต่อกันมา ล้วนแตกต่างไปตามความเชื่อ ความผูกพันของผู้คนต่อศาสนา และการดำรงชีวิตที่สอดประสานกับฤดูกาลและธรรมชาติของชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่น ทั่วไทย เช่น ภาคเหนือ ประเพณีบวชลูกแก้วของคนไตหรือชาวไทยใหญ่ที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาคอีสาน ประเพณีบุญบั้งไฟของชาวจังหวัดยโสธร ภาคกลาง ประเพณีทำขวัญข้าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาคใต้ ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น ประเพณี และอารยธรรมไทยยังนำมาซึ่งการท่องเทียว เป็นที่รู้จักและประทับใจแก่ชาวต่างชาติ นับว่าเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายควรที่จะอนุรักษ์รักษาไว้ให้อยู่กับคนไทยตลอดไปและเป็นมรดกอันมีค่าที่ไม่อาจหาสิ่งใดมาเปรียบได้

 

10.ประเพณีแห่เทียนพรรษา

จังหวัดอุบลราชธานี

Crazy Factor: 1.5/5

Travel Difficulty: 4/5

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นประเพณีทา

ประเพณีแห่เทียนพรรษา

งพุทธศาสนา ของชาวอุบลฯ ซึ่งมีความเจริญในพุทธศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีมาเป็นเวลายาวนาน ถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุบลราชธานี โดยได้กำหนดจัดงานขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 และแรม 1 ค่ำเดือน 8 หรือวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา จัดให้มีขึ้นทุกปี
จากการสอบถามผู้เฒ่าผู้แก่ ได้ความว่า ชาวอุบลราชธานี ได้ทำต้นเทียนประกวดประชันความวิจิตรบรรจงกัน ตั้งแต่ พ.ศ.2470 จนเมื่อปี พ.ศ.2520 จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดงานสัปดาห์ประเพณีแห่เทียนพรรษา ให้เป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่และมโหฬาร สถานที่จัดงานคือ บริเวณทุ่งศรีเมืองและศาลาจตุรมุข มีการประกวดต้นเทียน 2 ประเภท คือ ประเภทติดพิมพ์ และประเภทแกะสลัก โดยขบวนแห่จากคุ้มวัดต่างๆ พร้อมนางฟ้าประจำต้นเทียน จะเคลื่อนขบวนจาก หน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม ไปตามถนน มาสิ้นสุดขบวนที่ทุ่งศรีเมือง และการแสดงสมโภชต้นเทียน แลเป็นแสงไฟต้องลำเทียนงามอร่ามไปทั้งงาน ซึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 เป็นต้นมา งานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี มีชื่องานของแต่ละปีไม่ซ้ำกัน

9. ตรุษจีน วันปีใหม่จีน

กรุงเทพมหานคร – มกราคม หรือ กุมภาพันธ์

Crazy Factor: 2/5 T

ravel Difficulty: 1/5

เป็นวันหยุดตามประเพณีของจีนที่สำคัญที่สุด ในประเทศจีน ยังมีอีกชื่อหนึ่งว่า “เทศกาลฤดูใบไม้ผลิ” เพราะฤดูใบไม้ผลิตามปฏิทินจีนเริ่มต้นด้วยวันลีชุน ซึ่งเป็นวันแรกในทางสุริยคติของปีปฏิทินจีน วันดังกล่าวยังเป็นวันสิ้นสุดฤดูหนาว ซึ่งคล้ายกันกับงานเทศกาลของตะวันตก เทศกาลนี้เริ่มต้นในวันที่ 1 เดือน 1 (จีน: 正月, พินอิน: Zhēngyuè) ในปฏิทินจีนโบราณและสิ้นสุดลงในวันที่ 15 ด้วยเทศกาลโคมไฟ คืนก่อนตรุษจีนเป็นวันซึ่งครอบครัวจีนมารวมญาติเพื่อรับประทานอาหารเย็นเป็นประจำทุกปี ซึ่งเรียกว่า ฉูซี่ (จีน: 除夕, พินอิน: Chúxī) หรือ “การผลัดเปลี่ยนยามค่ำคืน” เนื่องจากปฏิทินจีนเป็นแบบสุริยจันทรคติ ตรุษจีนจึงมักเรียกว่า “วันขึ้นปีใหม่จันทรคติ”

สถานที่ที่ดีที่สุดในการสัมผัสกับเทศกาลตรุษจีนในกรุงเทพฯคือวัดมังโคนกมลาวัฒน์ที่ถนนเจริญกรุงทางตอนเหนือของไชน่าทาวน์(เยาวราช)

 

8. ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและงานแข่งขันเรือยาว

จังหวัดสกลนคร – ตุลาคม

Crazy Factor: 2/5

Travel Difficulty: 2/5

งานประเพณีสำคัญประจำปีและประจำจังหวัดสกลนครนช่วงวันใกล้ออกพรรษา ระหว่างเดือนตุลาคมของทุกปีจะมีการประดับประดาและตกแต่งปราสาทผึ้งให้มีความสวยงาม โดยเป็นความเชื่อที่ว่าเป็นการทำบุญครั้งใหญ่ให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

ในช่วงการจัดงานจะมีการนำปราสาทผึ้งขึ้นขบวนแห่ไปยังท้องที่ต่างๆ ก่อนจะนำไปตั้งให้บูชากันที่วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร นอกจากนั้นก็จะมีกิจกรรมการแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ งานทำบุญตักบาตร การทำบายศรีสู่ขวัญ การประกวดการทำปราสาทผึ้งประยุกต์ ประกวดบายศรี การแสดงพื้นบ้าน รวมไปถึงการออกร้านค้าร้านอาหารพื้นเมือง

 

7. ประเพณีถือศีลกินผัก(กินเจ)

ภูเก็ต – ตุลาคม

Crazy Factor: 4/5

Travel Difficulty: 1/5

ความตั้งใจของนักเดินทางทั้งหลายที่มาเยือน ภูเก็ต นอกจากเดินทางมาเพื่อซึบซับบรรยากาศของทะเลและหาดทรายอันงดงามแล้ว การมาเที่ยวชมตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งทางศิลปะและวัฒนธรรม ไปจนถึงงานเทศกาลประเพณีประจำปีก็เป็นเป้าหมายหนึ่งของการเดินทางมาเที่ยวเกาะภูเก็ตของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติในแต่ละปี โดยเฉพาะในช่วงราวเดือนตุลาคมของทุกปี หากนักท่องเที่ยวได้มาเยือนภูเก็ตเป็นครั้งแรก อาจรู้สึกแปลกใจที่ชาวภูเก็ตแทบทั้งเมืองแต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาว ทั้งที่บางคนหน้าตาดำเข้มไม่เหมือนชาวจีนทั่วไปเลย นั่นหมายถึง ประเพณีถือศีลกินผัก (กินเจ) จังหวัดภูเก็ต ตามประเพณีของชาวภูเก็ตที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

ประเพณีถือศีลกินผัก (กินเจ) จังหวัดภูเก็ต หรือเจี๊ยะฉ่าย ที่ชาวบ้านและชาวจีนที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตเรียกกันว่า ‘เจี๊ยะฉ่าย’ นั้นเป็นลัทธิเต่า ซึ่งนับถือบูชาเซียน เทพเจ้า วีรบุรุษ เป็นประเพณีที่คนจีนนับถือมาช้านาน โดยเฉพาะคนจีนฮกเกี้ยว ที่อาศัยอยู่เป็นจำนวนในจังหวัดภูเก็ต คำว่า ‘เจี๊ยะฉ่าย’ (กินผัก) เป็นภาษาท้องถิ่น มีวันประกอบพิธีตรงกับวัน 1 ค่ำถึง 9 ค่ำ (เก้าโง้ยโช่ยอีดถึงโช่ยเก้า) ตามปฏิทินจีนของทุกๆ ปี

ซึ่งจุดมุ่งหมายสำคัญของการกินเจ ก็เพื่อเป็นการชำระล้างบาปเคราะห์ ถือศีลปฏิบัติธรรมให้สะอาดบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาใจ เป็นโอกาสที่จะได้ทำบุญให้ทานและรำลึกถึงดวงวิญญาณบรรพบุรุษที่คุ้มครองและบันดาลให้ร่มเย็นเป็นสุข ผู้สวมใส่ชุดขาวจะต้องละเว้นจากการละเมิดศีลห้า รักษากายวาจาใจให้บริสุทธิ์สะอาด

ส่วนวันที่นักท่องเที่ยวทุกคนตั้งหน้าตั้งตาคอยและพิธีสุดระทึกใจอันเป็นจุดเด่นสำคัญของเทศกาลถือศีลกินผักในทุกปีๆ ก็คือ ‘พิธีแห่พระรอบตัวเมือง` ชาวภูเก็ตพากันตื่นแต่เช้าตรู่ เพื่อตั้งโต๊ะหมู่บูชาหน้าบ้าน ผู้คนชุดขาวเดินขวักไขว่ มีการจุดประทัดเสียงดังอยู่เป็นระยะๆ ให้ความรู้สึกตื่นเต้นคึกคักไม่น้อย และมีขบวนแห่ของศาลเจ้าจุ๊ยตุ่ย ศาลเจ้าขนาดใหญ่ของเมืองภูเก็ต ซึ่งมีม้าทรงกว่า 2,000 องค์ หากมองนักท่องเที่ยวขึ้นไปมองจากมุมสูงจะเห็นได้ว่า เส้นทางขบวนแห่บนท้องถนนมีความยาวไกลสุดลูกหูลูกตา และใช้เวลาแห่พระไปรอบเมืองไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง

 

6. เทศกาลโต๊ะจีนลิง

ลพบุรี – พฤศจิกายน

Crazy Factor: 3/5

Travel Difficulty: 2/5

เทศกาลโต๊ะจีนลิง ได้จัดว่า เป็น 1 ใน 10 ของเทศกาลที่แปลกที่สุดในโลก และเป็นเทศกาลงานประเพณีที่สำคัญของจังหวัดลพบุรี

การจัดงานเลี้ยง “โต๊ะจีนลิง” ของ จังหวัดลพบุรี เริ่มมีขึ้นครั้งแรกตั้งแต่ปี 2532 สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดลพบุรีจนโด่งดังไปทั่วโลก และถูกจัดเข้าปฏิทินงานประจำปีของจังหวัด งานดังกล่าวเริ่มขึ้นจากการลงแรงกายแรงความความคิดของอาทิตย์ ทวีคูณ เสนอต่อ นายยงยุทธ กิจวัฒนานุสนธิ์ ประธาน บริษัท ลพบุรีอินน์กรุ๊ป และดำเนินการต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบันขึ้นสู่ปีที่ 14 ลิงบริเวณศาลพระกาฬ พระปรางค์สามยอด จะแยกพวกกันกับลิงบริเวณตึก สภาพของ ลิงศาลพระกาฬ ค่อนข้างได้รับการเลี้ยงดูอย่างอิ่มหมีพีมัน เนื่องจากมีผู้คนที่มากราบไหว้สักการะศาลฯ เลี้ยงดู ขณะที่ ลิงพระปรางค์สามยอด และลิงตึกที่มีอยู่ประมาณ 3,000 ตัว มีความเป็นอยู่ที่ลำบาก บางมื้อก็กินไม่อิ่ม

ในการจัดงานเทศกาลในครั้งนี้ก็เพื่อให้ลิงซึ่งอาศัยอยู่บริเวณ ศาลพระกาฬ พระปรางค์สามยอด และตามตึกได้กินอิ่มอย่างเป็นทางการปีละครั้ง หลังจากที่มนุษย์เข้ามาสร้างเมืองจนลิงเจ้าถิ่นต้องกลายเป็นเพียงผู้อาศัยไป ทั้งนี้ สำหรับเทศกาลโต๊ะจีนลิง จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเลี้ยงบรรดาลิงที่มาอาศัยอยู่ในบริเวณศาลพระกาฬ ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่า เป็นศิษย์ของเจ้าพ่อพระกาฬ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัด บรรดาลิงเหล่านี้ จึงได้รับความช่วยเหลือให้อาหารจากชาวบ้านเป็นอย่างดีเรื่อยมา และเทศกาลโต๊ะจีนลิงนี้ ยังเป็นอีกหนึ่งในมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ส่วนราชการ และพ่อค้าประชาชน ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อหวังดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางมาเยี่ยมชม ความน่ารักของลิงและคนที่อยู่ร่วมกันมายาวนานโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก เพราะว่าเป็นเทศกาลที่แปลกเทศกาลหนึ่งที่หาชมได้ยาก และสื่อชั้นนำของต่างชาติยังนำไปเผยแพร่ต่อสายตาชาวโลกจนเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกอยู่ในขณะนี้

งานเลี้ยงโต๊ะจีนลิง จัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายน ณ บริเวณศาลพระกาฬ และพระปรางค์สามยอด มีฝูงลิงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก เป็นที่สนใจสำหรับนักท่องเที่ยว บรรดานักท่องเที่ยวที่มานมัสการเจ้าพ่อพระกาฬ มักจะนำอาหารและผลไม้มาเลี้ยงลิง ทำให้ลิงมีความเชื่องและคุ้นเคยกับนักท่องเที่ยวมากขึ้น ในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย

 

5. ประเพณีวิ่งควาย

จังหวัดชลบุรี

Crazy Factor: 3.5/5

Travel Difficulty: 2/5

 

ประเพณีวิ่งควายเป็นประเพณีที่เกี่ยวกับอาชีพเกษตรกรรมที่ตกทอดมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ จุดประสงค์แต่ดั้งเดิมคือให้ชาวบ้านได้เตรียมของ ปัจจัยไทยธรรมไปถวายวัด พักผ่อน พบปะสังสรรค์หลังจากเหน็จเหนื่อยจากการทำนา และให้ควายได้พักเหนื่อย โดยปัจจุบันประเพณีวิ่งควายถือเป็นประเพณีประจำจังหวัดชลบุรีที่จัดมาแล้ว 141 ปี จนโด่งดังทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

ประเพณีวิ่งควายเป็นพระเพณีเก่าแก่ของชลบุรี มีอายุย้อนไปได้ 100 ปีเศษแล้ว โดยจุดเริ่มต้นอยู่ที่พระอารามหลวง วัดใหญ่อินทาราม สมภารและบรรดาอุบาสกอุบาสิกาได้ปรึกษากันว่าจะจัดงานเทศน์มหาชาติเป็นงานประจำปี โดยกำหนดเอาเวลาเช้าของวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นเวลาเริ่มเทศน์มหาชาติ กัณฑ์ทศพร

ในปีแรกนั้นผู้รับเป็นเจ้าภาพส่วนมากก็คือชาวนาชาวสวน ต้องใช้ควายเทียมเกวียนนำข้าวปลาอาหารสำหรับเป็นเครื่องกัณฑ์มาให้ทันวันขึ้น 14 ค่ำ ซึ่งเป็นวันก่อนหน้างาน 1 วัน ขณะที่คนขี่ควายไปพร้อมกันมากๆเช่นนั้น จึงเกิดมีคนนึกสนุกท้าผู้อื่นให้ขี่ควายแข่งกัน โดยผู้ขี่จะต้องระวังไม่ให้ตกจากหลังควายด้วย มิฉะนั้นจะถูกปรับแพ้

ประเพณีวิ่งควายจึงถือกำเนิดขึ้นนับแต่บัดนั้น สะท้อนวิถีชีวิตของคนเมืองชลในอดีตว่ามีความผูกพันอยู่กับธรรมชาติ วิถีเกษตร และควาย อย่างลึกซึ้ง ถึงแม้ปัจจุบันควายจะลดจำนวนลงมากจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ทว่าจังหวัดชลบุรียังยึดถือประเพณีวิ่งควายเป็นงานเทศกาลประจำปีที่คึกคัก และสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งเลยทีเดียว โดยในงานนี้เจ้าของควายจะนำแพรพรรณหลากสีมาตกแต่งควายของตนอย่างสวยงาม แล้วนำมาชุมนุมกันเพื่อวิ่งแข่ง ประกวดสุขภาพควาย ประกวดการตกแต่งควาย และประกวดน้องนางบ้านนา (ประกวดสาวงาม)

วันที่จัดงาน       วันขึ้น 14 ค่ำ  เดือน 11 ของทุกปี
สถานที่จัดงาน  สนามหน้าเทศบาลเมืองชลบุรี  รวมถึงอำเภอบ้านบึง และอำเภอหนองใหญ่

 

4. เทศกาลบั้งไฟพญานาค

จังหวัดยโสธร

Crazy Factor: 4/5

Travel Difficulty: 4/5

บุญบั้งไฟ เป็นประเพณีหนึ่งของภาคอีสานของไทยรวมไปถึงลาว โดยมีตำนานมาจากนิทานพื้นบ้านของภาคอีสานเรื่องพระยาคันคาก เรื่องผาแดงนางไอ่ ซึ่งในนิทานพื้นบ้านดังกล่าวได้กล่าวถึง การที่ชาวบ้านได้จัดงานบุญบั้งไฟขึ้นเพื่อเป็นการบูชา พระยาแถน หรือเทพวัสสกาลเทพบุตร ซึ่ง ชาวบ้านมีความเชื่อว่า พระยาแถนมีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล และมีความชื่นชอบไฟเป็นอย่างมาก หากหมู่บ้านใดไม่จัดทำการจัดงานบุญบั้งไฟบูชา ฝนก็จะไม่ตกถูกต้องตามฤดูกาล อาจก่อให้เกิดภัยพิบัติกับหมู่บ้านได้ โดยทั้งนี้การจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ของ จังหวัดยโสธร ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในการประชาสัมพันธ์งานประเพณี เป็นที่รู้จักแก่ชาวไทย และต่างประเทศ นับแต่ ปี 2515 ซึ่ง งานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร จะจัดขึ้นในวันเสาร์ อาทิตย์ สัปดาห์ที่สอง ของเดือนพฤษภาคม ในทุกปี โดยทั้งนี้ ในงานที่จัดของจังหวัดยโสธร ยังมีความโดดเด่น ในวันก่อนแห่ มีการประกวดกองเชียร์ จำนวนมาก รวมทั้ง วันแห่บั้งไฟ จะมีขบวนบั้งไฟแบบโบราณ และการรำเซิ้งแบบโบราณ จาก ทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดยโสธร

 

3. เทศกาลโคมไฟ (ยี่เป็ง)

เชียงใหม่ – November 

Crazy Factor: 1/5

Travel Difficulty: 1/5

ทุกวันเพ็ญเดือนยี่ (เดือนสอง) ของล้านนา ภาพโคมนับร้อย ๆ ดวงค่อย ๆ ลอยละลิ่วส่องแสงสว่างเจิดจ้าอยู่บนท้องฟ้าเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนั่นเป็นสัญลักษณ์ของ “ประเพณียี่เป็ง” หรือประเพณีเดือนยี่ หรือประเพณีลอยกระทงแบบล้านนา ซึ่งประเพณีนี้งดงามจนใครที่อยากไปสัมผัสกับความตระการตาเหล่านี้สักครั้ง
ในภาษาคำเมืองของทางเหนือ “ยี่” แปลว่า สอง และคำว่า “เป็ง” หมายถึง เพ็ญ หรือพระจันทร์เต็มดวง ดังนั้น จึงหมายถึง ประเพณีพระจันทร์เต็มดวงในเดือนสอง โดยในพงศาวดารโยนกและจามเทวี มีบันทึกว่าครั้งหนึ่งได้เกิดอหิวาตกโรคขึ้นในแคว้นหริภุญไชย (หรือหริภุญชัย) ทำให้ชาวเมืองต้องอพยพไปอยู่เมืองหงสาวดี นานถึง 6 ปี จึงจะเดินทางกลับมายังบ้านเมืองเดิมได้ เมื่อเวลาเวียนมาถึงวันที่จากบ้านจากเมืองไป จึงได้มีการทำกระถางใส่เครื่องสักการบูชา ธูปเทียนลอย ลอยตามน้ำเพื่อให้ไปถึงญาติพี่น้องที่ล่วงลับไป เรียกว่า การลอยโขมด หรือลอยไฟ

ประเพณียี่เป็ง จะเริ่มตั้งแต่วันขึ้น 13 ค่ำ ซึ่งถือว่าเป็น “วันดา” หรือวันจ่ายของเตรียมไปทำบุญเลี้ยงพระที่วัด ครั้นถึงวันขึ้น 14 ค่ำ พ่ออุ้ยแม่อุ้ยและผู้มีศรัทธาก็จะพากันไปถือศีลฟังธรรม และทำบุญเลี้ยงพระที่วัด มีการทำกระทงขนาดใหญ่ตั้งไว้ที่ลานวัด ในกระทงนั้นจะใส่ของกินของใช้ ใครจะเอาของมาร่วมสมทบด้วยก็ได้ เพื่อเป็นทานแก่คนยากจน และในวันขึ้น 15 ค่ำ จึงนำกระทงใหญ่ที่วัดและกระทงเล็ก ๆ ของส่วนตัวไปลอยในลำน้ำ

ในงานบุญยี่เป็ง ยังมีการเทศน์มหาชาติ ผู้คนจะออกมาตกแต่งบ้านเรือน วัดวาอาราม และถนนหนทาง ด้วยต้นกล้วย อ้อย ทางมะพร้าว ดอกไม้ ตุงช่อประทีปและชักโคมยี่เป็งแบบต่าง ๆ ขึ้นเป็นพุทธบูชา ยามค่ำคืนจะมีการจุดโคมลอย ปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้า เพื่อบูชาพระเกตุแก้วจุฬามณี บนสรวงสรรค์ชั้นดาวดึงส์ จุดเด่นของงานนี้อยู่ที่การปล่อย โคมลอย ขึ้นไปในท้องฟ้า โดยเชื่อกันว่า เปลวไฟในโคมเป็นสัญลักษณ์ของความรู้ และแสงสว่างที่ได้รับจากโคม จะส่งผลให้ดำเนินชีวิตไปในทางที่ถูกต้อง
โคมลอย นิยมลอยกันในเทศกาลลอยกระทง ทางภาคเหนือเรียกว่าประเพณี ยี่เป็ง เป็นประเพณีลอยกระทงของชาวล้านนา ซึ่งหมายถึงวันเพ็ญเดือน 2 เป็นการนับเดือนตามจันทรคติ โดยคำว่า ยี่เป็ง เป็นภาษาเหนือ ยี่ แปลว่า สอง และคำว่า เป็ง ตรงกับคำว่า เพ็ง หรือ เพ็ญ หมายถึงพระจันทร์เต็มดวง คือวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 2 นั่นเอง
ในงานบุญยี่เป็งนอกจากจะมีการปฏิบัติธรรม ฟังเทศน์มหาชาติตามวัดวาอารามต่าง ๆ แล้ว ยังมีการประดับตกแต่งวัด บ้านเรือน และถนนหนทางด้วยต้นกล้วย ต้นอ้อย ทางมะพร้าว ดอกไม้ ตุง ช่อประทีป และชักโคมยี่เป็งแบบต่าง ๆ ขึ้นเป็นพุทธบูชา พอตกกลางคืนก็จะมีมหรสพและการละเล่นมากมาย มีการแห่โคมทองพร้อมกับมีการจุดถ้วยประทีป (การจุดผางปะติ๊ด) เพื่อบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งการจุดโคมไฟประดับตกแต่งตามวัดวาอาราม และการจุดโคมลอยปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อบูชาพระเกตุแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ตามความเชื่อการปล่อยว่าวไฟหรือโคมลอยนี้ เพื่อให้นำเอาเคราะห์ร้าย ภัยพิบัติต่าง ๆ ออกไปจากหมู่บ้าน ดังนั้น ว่าวหรือโคมลอยที่ปล่อยขึ้นไปถ้าไปตกในบ้านใคร บ้านนั้นต้องจะทำพิธีสะเดาะเคราะห์เพื่อล้างเสนียดจัญไรทั้งปวงออกไป นอกจากนี้ ยังถือกันว่าเป็นการทำเพื่อบูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และเพื่อความสนุกสนาน และสร้างความสามัคคีกันในหมู่บ้านอีกด้วย

 

2. เทศกาลผีตาโขน

อ. ด่านซ้าย จังหวัดเลย – มีนาคม หรือ กรกฎาคม

Crazy Factor: 4.5/5

Travel Difficulty: 4/5

ผีตาโขน เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคอีสาน ของประเทศไทย เป็นเทศกาลที่เกิดขึ้นในเดือน 7 ซึ่งมักจัดมากกว่าสามวันในบางช่วงระหว่างเดือนมีนาคม และกรกฎาคม โดยจัดขึ้นในวันที่ได้รับเลือกให้จัดขึ้นในแต่ละปีโดยคนทรงประจำเมือง ซึ่งงานบุญประเพณีพื้นบ้านนี้มีชื่อเรียกว่า บุญหลวง โดยแบ่งออกเป็นเทศกาล ผีตาโขน, ประเพณีบุญบั้งไฟ และงานบุญหลวง (หรือ บุญผะเหวด)

ผีตาโขน นั้น เดิมมีชื่อเรียกว่า ผีตามคน เป็นเทศกาลที่ได้รับอิทธิพลมาจากมหาเวสสันดรชาดก ชาดกในทางพระพุทธศาสนา ที่ว่าถึงพระเวสสันดร และพระนางมัทรี จะเดินทางออกจากป่ากลับสู่เมืองหลวง บรรดาสัตว์ป่ารวมถึงภูติผีที่อาศัยอยู่ในป่านั้น ได้ออกมาส่งเสด็จด้วยอาลัย

ซึ่งวันแรกจะเป็นเทศกาลผีตาโขน ซึ่งเรียกวันนี้ว่า วันรวม (วันโฮม) โดยจะมีพิธีเบิก พระอุปคุตต์ ในบริเวณระหว่างลำน้ำหมันกับลำน้ำศอก ส่วนวันที่สองของเทศกาลดังกล่าวจะมีพิธีจุดบั้งไฟบูชา พร้อมด้วยเครื่องแต่งกายที่หลากหลาย รวมถึงการแข่งขันเต้นรำตลอดจนขบวนพาเหรด ส่วนในวันที่สามและวันสุดท้ายจะมีการให้ชาวบ้านฟังเทศน์ ทั้งนี้ ผีตาโขนยังได้รับการนำมาใช้เป็นสัญลักษณ์ และฉายาประจำทีม สโมสรฟุตบอลเลย ซิตี้ เช่นกัน

และประเพณียังคงมีความเชื่อกันว่า สำหรับคนที่เล่นหรือมีการแต่งตัวเป็นผีตาโขนใหญ่ ต้องถอดเครื่องแต่งกายผีตาโขนใหญ่ออกให้หมดและนำไปทิ้งในแม่น้ำหมัน ห้ามนำเข้าบ้าน เป็นการทิ้งความทุกข์ยากและสิ่งเลวร้ายไป และรอจนถึงปีหน้าจึงค่อยทำเล่นกันใหม่

 

1. เพณีสงกรานต์

ประเทศไทย – เมษายน 

Crazy Factor: 5/5

Travel Difficulty: 0/5

ประเพณีสงกรานต์ ของไทยที่สืบกันมาอย่างช้านาน โดยการนับ ระยะเวลาที่เส้นทางของ ดวงอาทิตย์โคจรผ่านกลุ่มดาวฤกษ์จักราศีทั้ง 12 กลุ่ม ประกอบด้วยกลุ่มดาวราศี เมษ พฤษภ เมถุน กรกฎ สิงห์ กันย์ ตุลย์ พิจิก ธนู มังกร กุมภ์ และ มีน การโคจร ผ่านกลุ่มดาวแต่ละกลุ่ม จะใช้ระยะเวลา ประมาณ 30 วัน เมื่อ ดวงอาทิตย์โคจรผ่าน กลุ่มดาว เหล่านี้ครบทั้ง 12 กลุ่ม ก็จะได้ระยะเวลา 1 ปี พอดี เป็นวิธีการนับเดือนที่ใช้กันใน ประเทศอินเดีย และกลุ่มประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมมาจาก อินเดียเช่น ไทย พม่า เขมร ลาว เป็นต้น

ในปัจจุบันกำหนดให้วันที่ 14 เมษายน เป็นวัน “มหาสงกรานต์” หรือ “วันเริ่มต้นปีใหม่” ทั้งนี้เป็นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์โคจรผ่านจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษนั้น โลกโคจรเป็นมุมฉากกับดวงอาทิตย์ จึงมีกลางวันและกลางคืนยาวเท่ากันพอดี วันสงกรานต์เป็นวันทำบุญใหญ่ประจำปี มี 3วัน คือวันมหาสงกรานต์หรือวันส่งท้ายปีเก่า (วันที่ 14 เมษายน) วันกลางหรือวันเนา (วันที่ 15 เมษายน) วันขึ้นปีใหม่หรือวันเถลิงศก (วันที่ 16 เมษายน)

 

 

ประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่ยึดถือปฏิบัติมาแต่โบราณ ช่วงวันสงกรานต์จึงเป็นวันแห่งความเอื้ออาทร ความรัก ความผูกพัน ที่มีต่อกันทั้งครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา ในความเชื่อดั้งเดิมที่ใช้สัญลักษณ์เป็นองค์ประกอบหลักในสงกรานต์ ได้แก่ การใช้ “น้ำ” เป็นตัวแทน แก้กัน กับความหมายของฤดูร้อน ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษ ใช้น้ำรดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื่น และขอพรจาก บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย รวมทั้งแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ด้วยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ การสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน ได้แก่ การร่วมกันทำบุญให้ทาน การก่อพระเจดีย์ทราย และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การเล่นสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงร่วมกัน นอกจากนี้ยังสร้างความรู้สึกผูกพันกลมเกลียวต่อบุคคลในสังคมเดียวกัน สร้างความรู้สึกหวงแหนในสาธารณสมบัติของสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการช่วยกันทำความสะอาดบ้านเรือน วัดวาอาราม ตลอดจนอาคารสถานที่ต่างๆ

แชร์

2 thoughts on “10 งานเทศกาลที่ได้รับความสนใจ

  1. Pingback: Siamtravel.me

  2. xxx gals

    Heya i am for the primary time here. I found this board and I to find It really useful & it
    helped me out a lot.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *