Siamtravel.me เมืองโคลัมโบ Archives - Siamtravel.me

เมืองโคลัมโบ

ประเทศศรีลังกา

ประเทศศรีลังกา

ประเทศศรีลังกา   ประเทศศรีลังกา เป็นเกาะเล็ก ๆ ในมหาสมุทรอินเดียทางตอนเหนือ มีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ มรดกโลกที่โดดเด่น ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และวิวทิวทัศน์สวยงาม ครั้งหนึ่ง ประเทศนี้เคยได้รับความเสียหายอย่างหนักจากเหตุการณ์สึนามิถล่ม และบอบช้ำจากสงครามกลางเมืองเป็นเวลานานถึง 26 ปี ปัจจุบัน ปัญหาความขัดแย้งได้ยุติลง และมีการลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ส่งผลให้ปริมาณนักท่องเที่ยวไปเยือนศรีลังกาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง   สถานที่ ที่ไม่ควรมองข้าม 1. เมืองโคลัมโบ (Colombo) เมืองโคลัมโบเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศศรีลังกา มีอาณาเขตติดชายฝั่งมหาสมุทรอินเดีย บรรยากาศภายในเมืองสวยงาม ผังเมืองเป็นระเบียบ และมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ในช่วงที่ศรีลังกาเป็นเมืองขึ้นของประเทศอังกฤษได้มีการก่อสร้างอาคารในรูปแบบเดียวกับฝั่งตะวันตก ทำให้สถาปัตยกรรมในเมืองนี้เป็นแบบผสมผสานระหว่างตะวันตกแบบอังกฤษและตะวันออกแบบอินเดีย เมืองโคลัมโบมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอยู่หลายแห่ง ได้แก่ วัดกัลณียาหรือวัดเกลานียาราชมหาวิหาร (Kelaniya Raja Maha Viharaya) วัดกัลณียาหรือวัดเกลานียาราชมหาวิหารถือเป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของประเทศศรีลังกา สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 1,900…